Close
Altın Kullanımı Sırasında Bilinmesi Gerekenler

🏆Altın, mineral aleminin ustası, %60 anti madde, %40 maddeden oluşan bir elementtir ve bu boyutta tekamülün son basamağıdır. Ruhsal, zihinsel ve bedensel Mükemmelliğin simgesi olduğu gibi simyada en önemli sembollerden biridir. Toksik değildir.

⚛️Antimadde ile maddenin çarpışmasından farklı bir enerji çıkar ve bu “Tanrı Parçağı”na eşittir. Bu parçacık yüzde 60-40 oranında çarpışmada fazla olduğu için altın elementi dünyamızda değerlidir. Hem maddeyi hem manayı intikal ettirmekte en iyi iletken. İnsan bedeninde 0,2 ile 0,002 mg arasında bulunabilir. Bu kişinin kilo ve boyuna göre değişkenlik gösterebilir.
Bedeni devlet gibi düşünecek olursak altın bedendeki postacılık işlevini yerine getirir. Altın olmayan, altını az olan beden eski usul postacıların eliyle posta dağıtması gibi, altını iyi olan beden ise günün teknolojisi gibi postayı/iletişimi hızlı sağlar.

🧠Beyinden gelen emir, tek bir hücreye iletken altın aracılığı ile iletilebilir bu da ortalama bir bedende 0.50 mg kadar altın ihtiyacını doğurur (beden en mükemmel şekline gelecekse). Mevcut düzende 0,2 mg yi aşmaz bedende.

🏆Altın kullanımı konusunda bulunduğumuz bölgede bazı çevrelerce baskı mevcuttur. Fakat bedende zaten var olan bir elementi dışarıdan almanın veya kullanmanın yasaklanması da mantık dışıdır. Kişinin eril ve dişil dengesini altın elementi etkilemez. Kadın yapısında antimadde fazla olduğu için iç güdüsel olarak altını sever. Cennette alacağı altını dünyada kullanmama mantığına dayalı akıl yürütmüşler. İnsanı sorgulamaya sevkedecek, kendini, benliğini algılama yolculuğunu hızlandıracak bir elementi haram diyerek kullanımı engellenmiştir.

Bunun için selvanın içinde ppm değeri yüksek gümüş de bulunur.